• English
 • Tiếng Việt
 •    ducviet@vstarcorp.com.vn    |          024.6251.0520

  Với khẩu hiệu “Tương lai tươi sáng nếu biết hy vọng, Hạnh phúc trọn vẹn khi được sẻ chia”, chúng tôi liên tục kêu gọi và tiến hành nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội, để giúp đỡ, ủng hộ, hưởng ứng các phong trào từ thiện… trong Công ty, tham gia tài trợ các phong trào thể dục thể thao, hoạt động quyên góp gây quỹ…; hỗ trợ các đoàn thể địa phương, thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trung tâm bảo trợ xã hội… Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Sao Việt luôn ý thức và gương mẫu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội.

  Hân Hạnh được tài trợ phát cơm sỹ tử năm 2014

  Hân Hạnh được tài trợ phát cơm sỹ tử năm 2014

  Xác định trách nhiệm với ngành, chúng tôi đang xây dựng Quỹ học bổng tại các Trường đại học danh tiếng tại Việt nam: Trường đại học Xây dựng, Đại học Kiến Trúc…, để góp phần thúc đẩy và phát triển công tác nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai của đất nước trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế quốc tế.

  Chia Sẻ Cộng Đồng

  Comments

  HOTLINE: [024.6251.0520]