• English
 • Tiếng Việt
 •    ducviet@vstarcorp.com.vn    |          024.6251.0520

                                                Máy phát điện bằng sức gió

   

  Máy phát điện bằng sức gió công suất 450W
  ADD_CONTENT_HERE

  Công suất danh định: 450WCông xuất lớn nhất: 600WTốc độ gió lúc khởi động: 5.0mph/2.0m/giây

  Tốc độ gió đóng mạch: 6.5mph/3.0m/giây

  Tốc độ gió danh định: 25mph/11.5m/giây

  Tốc độ gió tối đa: 76mph/35m/giây

  Điện áp danh định: 12V/24V/48V

  Đường kính cánh: 1.4m/4.6feet

  Số lượng cánh: 3 hoặc 5 (tùy chọn)

   

  Wind turbine Generator 450WRated generator output: 450W

  Max.generator output: 600W

  Startup wind speed: 5.0mph/2.0m/s

  Incision wind speed: 6.5mph/3.0m/s

  Rated wind speed: 25mph/11.5m/s

  Safety wind speed: 76mph/35m/s

  Rated voltage: 12V/24V/48V

  Blade diameter: 1.4m/4.6feet

  Number of blades: 3 or 5 (option)

   

  Máy phát điện bằng sức gió công suất 750WCông suất danh định: 750W

  Công xuất lớn nhất: 1000W

  Tốc độ gió lúc khởi động: 5.0mph/2.3m/giây

  Tốc độ gió đóng mạch: 6.5mph/3.0m/giây

  Tốc độ gió danh định: 26mph/12m/giây

  Tốc độ gió tối đa: 87mph/40m/giây

  Điện áp danh định: 24V/48V

  Đường kính cánh: 1.8m/5.9feet

  Số lượng cánh: 3

   

  Wind turbine Generator 750WRated generator output: 750W

  Max.generator output: 1000W

  Startup wind speed: 5.0mph/2.0m/s

  Incision wind speed: 6.5mph/3.0m/s

  Rated wind speed: 26mph/12m/s

  Safety wind speed: 87mph/40m/s

  Rated voltage: 12V/24V/48V

  Blade diameter: 1.8m/5.9feet

  Number of blades: 3

   

  Máy phát điện bằng sức gió công suất 1000WCông suất danh định: 1000W

  Công xuất lớn nhất: 1300W

  Tốc độ gió lúc khởi động: 5.5mph/2.5m/giây

  Tốc độ gió đóng mạch: 6.5mph/3.0m/giây

  Tốc độ gió danh định: 26mph/12m/giây

  Tốc độ gió tối đa: 99mph/45m/giây

  Điện áp danh định: 24V/48V

  Đường kính cánh: 2.0m/6.6feet

  Số lượng cánh: 3

   

  Wind turbine Generator 1000WRated generator output: 1000W

  Max.generator output: 1300W

  Startup wind speed: 5.5mph/2.5m/s

  Incision wind speed: 6.5mph/3.0m/s

  Rated wind speed: 26mph/12m/s

  Safety wind speed: 99mph/45m/s

  Rated voltage: 24V/48V

  Blade diameter: 2.0m/6.6feet

  Number of blades: 3

   

  Máy phát điện bằng sức gió công suất 1500WCông suất danh định: 1500W

  Công xuất lớn nhất: 1900W

  Tốc độ gió lúc khởi động: 6.5mph/3.0m/giây

  Tốc độ gió đóng mạch: 7.6mph/3.5m/giây

  Tốc độ gió danh định: 26mph/12m/giây

  Tốc độ gió tối đa: 110mph/50m/giây

  Điện áp danh định: 48V/96V

  Đường kính cánh: 2.4m/7.9feet

  Số lượng cánh: 3

  Wind turbine Generator 1500WRated generator output: 1500W

  Max.generator output: 1900W

  Startup wind speed: 6.5mph/3.0m/s

  Incision wind speed: 7.6mph/3.5m/s

  Rated wind speed: 26mph/12m/s

  Safety wind speed: 110mph/50m/s

  Rated voltage: 48V/96V

  Blade diameter: 2.4m/7.9feet

  Number of blades: 3

  Máy phát điện bằng sức gió công suất 2500WCông suất danh định: 2500W

  Công xuất lớn nhất: 3000W

  Tốc độ gió lúc khởi động: 6.5mph/3.0m/giây

  Tốc độ gió đóng mạch: 7.6mph/3.5m/giây

  Tốc độ gió danh định: 26.5mph/12.2m/giây

  Tốc độ gió tối đa: 110mph/50m/giây

  Điện áp danh định: 48V/96V

  Đường kính cánh: 2.9m/9.6feet

  Số lượng cánh: 3

   

  Wind turbine Generator 2500WRated generator output: 2500W

  Max.generator output: 3000W

  Startup wind speed: 6.5mph/3.0m/s

  Incision wind speed: 7.6mph/3.5m/s

  Rated wind speed: 26.5mph/12.2m/s

  Safety wind speed: 110mph/50m/s

  Rated voltage: 48V/96V

  Blade diameter: 2.9m/9.6feet

  Number of blades: 3

  Comments

  HOTLINE: [024.6251.0520]